ÇALIŞMA ALANLARI

mahzen cave hotel

Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her ...

>>
mahzen cave hotel

Yatırım Danışmanlığı

Büromuz tarafından, özellikle Gayrimenkul, Turizm, Enerji, Maden, Havacılık, Finans sektörlerinde yatırım danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Yatırım planlayan yerli ve yabancı müvekkillerimizin hedef ...

>>
mahzen cave hotel

İcra ve İflas Hukuku

Resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan veya şahıslardan olan alacaklarının tahsili amacıyla, icra takip işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi, İcra takipleriyle bağlantılı itirazın iptali, tasa ...

>>
mahzen cave hotel

Aile ve Miras Hukuku

Mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetleri, Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, Nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi ve maddi/manevi tazminat davaları, Tereke t ...

>>
mahzen cave hotel

İdare ve Vergi Hukuku

Kamu İhale mevzuatından ve sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklara ilişkin davalar, İptal ve tam yargı davaları ...

>>
mahzen cave hotel

Vatandaşlık Hukuku

Türk vatandaşlığının istisnai yollarla kazanılmasına ilişkin hukuki danışmanlık, Tanıma/tenfiz davalarında temsil hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını edinmek isteyen yabancılar, özellikle ...

>>
mahzen cave hotel

Tazminat Hukuku

Ölüm ve cismani zararla sonuçlanan iş kazaları ve trafik kazalarından doğan tazminat davaları, Sözleşmelerden ve haksız fillerden doğan her türlü tazminat davaları, ...

>>
mahzen cave hotel

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşveren-işçi sözleşmelerinin hazırlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hukuki danışmanlık, İnsan Kaynakları departmanlarının hukuk altyapısının hazırlanması, uygulamalarının kanuna uygunluğunu ...

>>
mahzen cave hotel

Sigorta Hukuku

Sigorta şirketleri ve acentelerinin sigortacılık faaliyetleriyle ilgili olarak mevzuat kapsamında gerekli hukuki yapının tesis edilmesine ve idari denetimlere tabi tutulmasına ilişkin danışmanlık hiz ...

>>
mahzen cave hotel

Fikri Mülkiyet Hukuku

Marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent, faydalı model, coğrafi işaretler, internet alan adları olmak üzere fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması ve tesciline ilişkin idari kuruml ...

>>
mahzen cave hotel

Gayrimenkul Hukuku

Kat mülkiyeti kanunundan doğan uyuşmazlık ve davalar, Kentsel dönüşüm uygulamaları, Arsa payı karşılığı/arsa satışı karşılığı inşaat sözleşmeleri, Hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmeleri, Yönetim plan ...

>>
mahzen cave hotel

Sözleşmeler Hukuku

Yerli/yabancı gerçek ve tüzel kişiler arasında akdedilecek her türlü sözleşmeye ilişkin müzakereler yapılması, Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, yorumlanması, revize edilmesi, yürütülmesi, Söz ...

>>
mahzen cave hotel

Şirketler Hukuku

Şirketlerin merkez ve şubeler ile irtibat bürolarının kuruluşundan sona erme ve tasfiye aşamasına kadar hukuki destek verilmesi, Şirket ana sözleşmelerinin, hisse devir sözleşmelerinin, joint venture ...

>>
mahzen cave hotel

Sivil Havacılık Hukuku

Türkiye pazarında yönelik sivil havacılık danışmanlığı (Raporlar ve analizler) , Hava Taksi Şirketi kurulması, Uçuş Eğitim Organizasyonu kurulması, Hava aracı – hava ambulansı kiralamaya (wet/d ...

>>
mahzen cave hotel

Enerji Hukuku

Lisanslı/lisanssız GES ve RES kurulumu aşamasındaki şirketlerin kurumsallaşma ve hukuki süreçlerinin yönetimi, ilgili mevzuata uygun faaliyetlerde bulunmaları yönünde teknik ve hukuki destek sağlanma ...

>>
mahzen cave hotel

Maden Hukuku

Her türlü maden sahasının/ruhsatının alınması-satılması sürecinin yönetilmesi, Rödavans sözleşmeleri ve Joint Venture sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere süreçlerinin yönetilmesi, Maden arama, işl ...

>>