Aile ve Miras Hukuku

  • Mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
  • Nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi ve maddi/manevi tazminat davaları,
  • Tereke tespit ve paylaşımı ile miras hakkından doğan tüm davalar,