Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent, faydalı model, coğrafi işaretler, internet alan adları olmak üzere fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması ve tesciline ilişkin idari kurumlar nezdindeki başvuruların hazırlanması, işlemlerin yürütülmesi, başvuruya karşı itirazların yapılması,
  • Fikri mülkiyet haklarını konu alan lisans, devir, temlik vb. sözleşmelerin hazırlanması ve ilgili idari işlemlerin yürütülmesi konularında hukuki danışmanlık,
  • Fikri mülkiyet hakkından doğan dava ve işlerin takibi,