Gayrimenkul Hukuku

  • Kat mülkiyeti kanunundan doğan uyuşmazlık ve davalar,
  • Kentsel dönüşüm uygulamaları,
  • Arsa payı karşılığı/arsa satışı karşılığı inşaat sözleşmeleri,
  • Hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmeleri,
  • Yönetim planı ve işletme yönetmeliği hazırlanması,
  • Devre tatil/devre mülk sözleşmeleri ve yönetim planı hazırlanması,
  • Tapu iptal ve tescil davaları,
  • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,