İcra ve İflas Hukuku

  • Resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan veya şahıslardan olan alacaklarının tahsili amacıyla, icra takip işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi,
  • İcra takipleriyle bağlantılı itirazın iptali, tasarrufun iptali, menfi tespit, iflas, ihalenin feshi davaları ile icra ve iflas hukuku kaynaklı hukuk ve ceza davalarında avukatlık hizmetleri,