İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İşveren-işçi sözleşmelerinin hazırlanması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hukuki danışmanlık,
  • İnsan Kaynakları departmanlarının hukuk altyapısının hazırlanması, uygulamalarının kanuna uygunluğunun denetlenmesi,
  • İş yeri yönetmeliklerinin hazırlanması,
  • İş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda temsil ve avukatlık hizmetleri,