Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine yönelik düzenlemeleri içermektedir. Bu kanun, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı, birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir.


Çakmak Legal, 2016 yılında yürürlüğe giren ‘’KVKK’’ ve 2018 yılında yürürlüğe giren General Data Protection Regulation (GDPR) ile ilgili müvekkillerinin talepleri doğrultusunda şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına kapsamlı bir danışmanlık hizmeti vermektedir.


Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

 • Şirket altyapısının incelenerek kişisel veri işleme faaliyetlerinin belirlenmesi,
 • Kişisel veri envanterinin hazırlanması,
 • Şirket içi kişisel veri işleme ve aktarma süreçlerinde risklerin değerlendirilmesi, hukuki uyum önerilerinin getirileceği hukuki denetim, değerlendirme ve sonuç raporunun hazırlanması,
 • Verilerinin işlenmesi için rızası gereken kişilerin tespiti ve bu kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza formlarının üretilmesi
 • Mevzuat gereği hazırlanması gereken tüm form, onay, bilgilendirme, muvafakatname, taahhütname vs belgelerin şirketlere özel olarak üretilmesi, hukuki belgelerin hazırlanması (açık rıza metinleri, aydınlatma beyanları, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası, kişisel veri saklama ve imha politikası dahil),
 • Avrupa mevzuatı çerçevesinde öneriler geliştirilmesi,
 • Kurumsal sözleşmelerin mevzuata uydurulması,
 • Uyumun sürekliliğini temin anlamında sürekli denetim hizmeti,
 • Uyum Süreci sonrası danışmanlık hizmeti,
 • Avrupa Birliği’ne üye ülkelerle ticaret yapan, AB vatandaşlarının kişisel verilerini işleyen veya AB ülkelerinde yatırımı bulunan şirketler için General Data Protection Regulation’a (GDPR) uyum çalışması,
 • Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında uyum altyapısını bizzat veya 3. Kişiler eliyle kuran şirketlerin denetlenmesi