Sigorta Hukuku

  • Sigorta şirketleri ve acentelerinin sigortacılık faaliyetleriyle ilgili olarak mevzuat kapsamında gerekli hukuki yapının tesis edilmesine ve idari denetimlere tabi tutulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri,
  • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi