Şirketler Hukuku

  • Şirketlerin merkez ve şubeler ile irtibat bürolarının kuruluşundan sona erme ve tasfiye aşamasına kadar hukuki destek verilmesi,
  • Şirket ana sözleşmelerinin, hisse devir sözleşmelerinin, joint venture sözleşmelerinin hazırlanması, kuruluş, birleşme –devralma, satın alma, sona erme ve tasfiye işlemlerinin yapılması,
  • Kurumsal danışmanlık kapsamında, gerektiğinde çözüm ortaklarından destek alınarak mali ve hukuki altyapı kurulması, denetlenmesi,
  • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında şirketlerin hukuki, mali ve teknolojik altyapısının yasaya uygun hale getirilmesi,
  • Şirketlerin hukuk birimlerinin denetlenmesi,
  • Standart, iş bazlı ve/veya sektöre özgü tüm sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi,
  • Her türlü hukuki problemde şirketin temsil edilmesi,