Sözleşmeler Hukuku

  • Yerli/yabancı gerçek ve tüzel kişiler arasında akdedilecek her türlü sözleşmeye ilişkin müzakereler yapılması,
  • Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, yorumlanması, revize edilmesi, yürütülmesi,
  • Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarının çözümlenmesi,
  • Taraf olunan sözleşmelerin risk analizlerinin yapılarak hukuki görüş sunulması,