Tazminat Hukuku

  • Ölüm ve cismani zararla sonuçlanan iş kazaları ve trafik kazalarından doğan tazminat davaları,
  • Sözleşmelerden ve haksız fillerden doğan her türlü tazminat davaları,