Hakkımızda

CAKMAK LEGAL, 2002 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyette bulunan yerli ve yabancı müvekkillerine çözüm odaklı, etkin ve yaratıcı avukatlık hizmeti sunmaktadır. Hukuki uyuşmazlıkların önceden alınacak tedbirlerle önlenebileceğine inanan ve çalışmalarını bu anlayış üzerine oturtarak yapılanan büromuz, ihtilafın hiç oluşmamasını öncelikli hedefi ve başarı kriteri olarak benimsemiştir. 

Avukatlık meslek ilkelerine uygun şekilde çalışan ve sınırlı sayıda müvekkile hizmet sunan büromuz, sunduğu hizmetin açık, şeffaf, hızlı ve etkili olması gerektiğine olan inanç ve bilinçle faaliyetlerini sürdürmekte; bilgi gizliliği ve güvenliğini esas alarak web sitesi üzerinden müvekkillerinin tüm dosyalarına ulaşabilmesini sağlamaktadır. Hukuki süreçler ve uyuşmazlıklar karşısında araştırmacı, yenilikçi ve yaratıcı bir tutumla en güncel hukuki ve ticari çözümlere ulaşmayı hedefleyen büromuz, sektörel ve hukuki gelişmelere odaklanarak ve detaylı araştırmalarını sürdürerek müvekkilleri için güncel çözümler üretmeye önem verir. 

İyi düzeyde İngilizce bilen, kıdem ve deneyime sahip, alanında uzman avukat kadrosuyla yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere de sürekli danışmanlık ve temsil hizmeti sunan büromuz, İngiltere, İskoçya, Ukrayna, Katar, Fas, Somali, Gana, Kenya ve Kırgızistan gibi ülkelerde müvekkillerinin hukuki işlemleri, uyuşmazlıkları ve ticari ilişkilerine ilişkin olarak etkin danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine yönelik düzenlemeleri içermektedir. Bu kanun, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı, birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir.


Çakmak Legal, 2016 yılında yürürlüğe giren ‘’KVKK’’ ve 2018 yılında yürürlüğe giren General Data Protection Regulation (GDPR) ile ilgili müvekkillerinin talepleri doğrultusunda şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına kapsamlı bir danışmanlık hizmeti vermektedir.


Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında sunduğumuz başlıca hizmetler şunlardır:

 • Şirket altyapısının incelenerek kişisel veri işleme faaliyetlerinin belirlenmesi,
 • Kişisel veri envanterinin hazırlanması,
 • Şirket içi kişisel veri işleme ve aktarma süreçlerinde risklerin değerlendirilmesi, hukuki uyum önerilerinin getirileceği hukuki denetim, değerlendirme ve sonuç raporunun hazırlanması,
 • Verilerinin işlenmesi için rızası gereken kişilerin tespiti ve bu kişilere yönelik aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza formlarının üretilmesi
 • Mevzuat gereği hazırlanması gereken tüm form, onay, bilgilendirme, muvafakatname, taahhütname vs belgelerin şirketlere özel olarak üretilmesi, hukuki belgelerin hazırlanması (açık rıza metinleri, aydınlatma beyanları, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası, kişisel veri saklama ve imha politikası dahil),
 • Avrupa mevzuatı çerçevesinde öneriler geliştirilmesi,
 • Kurumsal sözleşmelerin mevzuata uydurulması,
 • Uyumun sürekliliğini temin anlamında sürekli denetim hizmeti,
 • Uyum Süreci sonrası danışmanlık hizmeti,
 • Avrupa Birliği’ne üye ülkelerle ticaret yapan, AB vatandaşlarının kişisel verilerini işleyen veya AB ülkelerinde yatırımı bulunan şirketler için General Data Protection Regulation’a (GDPR) uyum çalışması,
 • Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında uyum altyapısını bizzat veya 3. Kişiler eliyle kuran şirketlerin denetlenmesi

Yatırım Danışmanlığı

Büromuz tarafından, özellikle Gayrimenkul, Turizm, Enerji, Maden, Havacılık, Finans sektörlerinde yatırım danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Yatırım planlayan yerli ve yabancı müvekkillerimizin hedef sektörleri, finansal durumu ve kurumsal yetkinlikleri birlikte analiz edilerek, kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmet verilmektedir. Uzman ekibimiz, müvekkillerimizin yatırım hedefini ve finansal durumunu dikkate alarak kendisine en uygun yatırım planını önermektedir.

Yatırım planlanan sektörle ilgili ayrıntılı bir analiz yapılarak uzun vadede sektörel beklentiler ve riskler raporlanır. Buna göre, müvekkillerimiz ilgilendikleri sektörle ilgili doyurucu ve doğruluğu denetlenebilir bilgiye erişmiş olur. Sonrasında ilgilenilen yatırımla ilgili maliyet, karlılık ve risk analizi hazırlanarak müvekkillerimiz tüm olasılıklar yönünden aydınlatılır.

Hizmet verilen yatırım ile ilgili olarak; şirket kuruluşu, şirket ortaklık- satın alma-birleşme işlemleri, joın venture sözleşmeleri, Serbest Bölge şirket kuruluş işlemleri ve her türlü sözleşmeler hizmet alanımız içindedir.

Tüm bu hizmetlerimiz, Türkiye’nin önde gelen Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi, Mali Müşavir ve hukukçularından oluşan danışman ve uzman kadromuzla sunulmaktadır.

Büromuz portföyündeki maliyet, karlılık ve risk analizi yapılmış somut yatırımlarla ilgili alım-satım ve ortaklık gibi süreçleri de şeffaf olarak yönetmektedir.

Türkiye dışında yatırım danışmanlığı hizmetlerimiz; Ukrayna, Somali, Fas ve Kenya’da uluslararası arenada kabul görmüş partnerlerimiz vasıtasıyla verilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku

 • Resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan veya şahıslardan olan alacaklarının tahsili amacıyla, icra takip işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi,
 • İcra takipleriyle bağlantılı itirazın iptali, tasarrufun iptali, menfi tespit, iflas, ihalenin feshi davaları ile icra ve iflas hukuku kaynaklı hukuk ve ceza davalarında avukatlık hizmetleri,

Aile ve Miras Hukuku

 • Mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
 • Nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi ve maddi/manevi tazminat davaları,
 • Tereke tespit ve paylaşımı ile miras hakkından doğan tüm davalar,

İdare ve Vergi Hukuku

 • Kamu İhale mevzuatından ve sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklara ilişkin davalar,
 • İptal ve tam yargı davaları

Vatandaşlık Hukuku

 • Türk vatandaşlığının istisnai yollarla kazanılmasına ilişkin hukuki danışmanlık,
 • Tanıma/tenfiz davalarında temsil hizmetleri,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını edinmek isteyen yabancılar, özellikle son yıllarda yapılan hukuki düzenlemelerle, vatandaşlık sürecini aynı zamanda karlı bir yatırıma dönüştürerek Türk Vatandaşı olabilmektedir.

Türk vatandaşlığına en hızlı ve doğru yoldan ulaşırken, vatandaşlık koşullarını aynı zamanda karlı bir yatırım aracı haline getirmek için, sürekli yenilenen mevzuata hakim, en doğru maliyet ve süreç analizi yapacak, kişiye en uygun yolun tespitinde rehber olacak, profesyonel hukuki destek sağlayacak bir hukuk bürosundan destek almak önem arz etmektedir.

Vatandaşlık ve yatırım mevzuatı yabancılar için cazip olmakla birlikte, herkese göre farklılıklar arz edebilen bir yapı göstermektedir. Bazı ülke tabiyetindeki gerçek ve tüzel kişilerle ilgili oluşabilecek istisnai durumlar ( karşılıklılık ilkesi, ekonomik yaptırım vs) ancak, kişiye özel yapılacak çalışma ve alternatif hizmetlerle aşılabilmektedir.

Vatandaşlık ve yatırım danışmanlığı alanlarında da hizmet veren hukuk büromuz sürecin tüm aşamalarını bünyesindeki uzman avukatları vasıtasıyla takip ederek sonuçlandırır.

Tazminat Hukuku

 • Ölüm ve cismani zararla sonuçlanan iş kazaları ve trafik kazalarından doğan tazminat davaları,
 • Sözleşmelerden ve haksız fillerden doğan her türlü tazminat davaları,

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • İşveren-işçi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili hukuki danışmanlık,
 • İnsan Kaynakları departmanlarının hukuk altyapısının hazırlanması, uygulamalarının kanuna uygunluğunun denetlenmesi,
 • İş yeri yönetmeliklerinin hazırlanması,
 • İş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda temsil ve avukatlık hizmetleri,

Sigorta Hukuku

 • Sigorta şirketleri ve acentelerinin sigortacılık faaliyetleriyle ilgili olarak mevzuat kapsamında gerekli hukuki yapının tesis edilmesine ve idari denetimlere tabi tutulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri,
 • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi

Fikri Mülkiyet Hukuku

 • Marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent, faydalı model, coğrafi işaretler, internet alan adları olmak üzere fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması ve tesciline ilişkin idari kurumlar nezdindeki başvuruların hazırlanması, işlemlerin yürütülmesi, başvuruya karşı itirazların yapılması,
 • Fikri mülkiyet haklarını konu alan lisans, devir, temlik vb. sözleşmelerin hazırlanması ve ilgili idari işlemlerin yürütülmesi konularında hukuki danışmanlık,
 • Fikri mülkiyet hakkından doğan dava ve işlerin takibi,

Gayrimenkul Hukuku

 • Kat mülkiyeti kanunundan doğan uyuşmazlık ve davalar,
 • Kentsel dönüşüm uygulamaları,
 • Arsa payı karşılığı/arsa satışı karşılığı inşaat sözleşmeleri,
 • Hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmeleri,
 • Yönetim planı ve işletme yönetmeliği hazırlanması,
 • Devre tatil/devre mülk sözleşmeleri ve yönetim planı hazırlanması,
 • Tapu iptal ve tescil davaları,
 • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,

Sözleşmeler Hukuku

 • Yerli/yabancı gerçek ve tüzel kişiler arasında akdedilecek her türlü sözleşmeye ilişkin müzakereler yapılması,
 • Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, yorumlanması, revize edilmesi, yürütülmesi,
 • Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarının çözümlenmesi,
 • Taraf olunan sözleşmelerin risk analizlerinin yapılarak hukuki görüş sunulması,

Şirketler Hukuku

 • Şirketlerin merkez ve şubeler ile irtibat bürolarının kuruluşundan sona erme ve tasfiye aşamasına kadar hukuki destek verilmesi,
 • Şirket ana sözleşmelerinin, hisse devir sözleşmelerinin, joint venture sözleşmelerinin hazırlanması, kuruluş, birleşme –devralma, satın alma, sona erme ve tasfiye işlemlerinin yapılması,
 • Kurumsal danışmanlık kapsamında, gerektiğinde çözüm ortaklarından destek alınarak mali ve hukuki altyapı kurulması, denetlenmesi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında şirketlerin hukuki, mali ve teknolojik altyapısının yasaya uygun hale getirilmesi,
 • Şirketlerin hukuk birimlerinin denetlenmesi,
 • Standart, iş bazlı ve/veya sektöre özgü tüm sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi,
 • Her türlü hukuki problemde şirketin temsil edilmesi,

Sivil Havacılık Hukuku

 • Türkiye pazarında yönelik sivil havacılık danışmanlığı (Raporlar ve analizler) ,
 • Hava Taksi Şirketi kurulması,
 • Uçuş Eğitim Organizasyonu kurulması,
 • Hava aracı – hava ambulansı kiralamaya (wet/dry-lease) ilişkin danışmanlık hizmetleri Yurt içi-dışı sivil hava taşıtlarının alım – satım ve kiralama ve hava personeli sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sivil havacılıkta karşılaşılabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü,

Enerji Hukuku

 • Lisanslı/lisanssız GES ve RES kurulumu aşamasındaki şirketlerin kurumsallaşma ve hukuki süreçlerinin yönetimi, ilgili mevzuata uygun faaliyetlerde bulunmaları yönünde teknik ve hukuki destek sağlanması,
 • Santral kurulumuna ilişkin her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluş nezdinde yapılacak idari işlemlerin ve sözleşmelerin yürütülmesi,
 • EPC sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve yürütülmesi,