Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik - Hüseyin Çakmak Hukuk Bürosu

18.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “2.000.000 Amerikan Doları”, “Ekonomi Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla “500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası”, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca” şeklinde, (b) bendinde yer alan “1.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde, (c) bendinde yer alan “100”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca” ibareleri sırasıyla, “50”, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca” şeklinde, (ç) bendinde yer alan “3.000.000 Amerikan Doları” ibaresi “500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası” şeklinde, (d) bendinde yer alan “3.000.000 Amerikan Doları”, “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri sırasıyla “500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası”, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde, (e) bendi “En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.” şeklinde değiştirilmiştir.

YABANCILAR İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA YOLLARI

Türk vatandaşlığının istisnai yollarla kazanılması için Türk Hukuku’nda çeşitli yollar bulunmaktadır.
250.000 USD tutarında gayrimenkul satın alınması yoluyla vatandaşlık kazanılması
500.000 USD sabit sermaye yatırımı yapmak yoluyla vatandaşlık kazanılması
50 işçi istihdam edecek yatırım yapılması suretiyle vatandaşlık kazanılması
500.000 USD mevduat blokesi veya devlet borçlanma araçları satın alınması (hazine bonosu tahvil), gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı satın alma yoluyla vatandaşlık kazanılması
Türk vatandaşlığına başvuru yapılırken, başvuru sahibinin tabiyeti ve ekonomik amaçlarına en uygun yolun seçilmesi büyük önem arz etmektedir.

1. GAYRİMENKUL YATIRIMI YOLUYLA VATANDAŞLIK

Türk vatandaşlığı mevzuatında 19.09.2018 tarihinde yapılan değişiklikle 250.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı satın alarak Türk vatandaşlığına başvurulabilir. Bunun için herhangi bir taşınmazın tapu kaydına 3 yıl boyunca satılamaz şerhi koymak suretiyle satış işlemini gerçekleştirmek yeterlidir.

07.12.2018 tarihinde getirilen yeni düzenleme ile, satışı devam eden ancak tapusu henüz verilemeyen konut/işyeri projeleri için yeni bir kolaylık getirilmiştir. Buna göre kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak ödenen taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi halinde de Türk Vatandaşlığı için başvurulabilecektir.

Gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık, geçerli mevzuata göre, en kolay ve en ucuz vatandaşlık kazanma yoludur. Ancak, gayrimenkulün ödemesinin yapılması ile tapunun alınması arasında yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve satış bedelinin tapu alınmadan ödendiği durumlarda ödenen bedelin hukuken garanti altına alınması için profesyonel hukuki yardım almak gerekmektedir.

Yine, son düzenleme kapsamında, henüz tapu verilmeyen konut/işyeri projelerinden taşınmaz satın alma yoluyla vatandaşlık başvurusu yapılacağı zaman, projenin güvenirliği ve hukuki durumu ayrıntılı olarak incelenerek yatırım yapılmalıdır.

2. SABİT SERMAYE YATIRIMI İLE VATANDAŞLIK

Türk Vatandaşlığı kazanmanın yollarından birisi de, 500.000,00USD tutarında sabit sermaye yatırımı yapılmasıdır. Sabit sermaye yatırımında önemli olan husus bu yatırımın yapıldığının ilgili resmi kurumlar tarafından tespit edilecek olmasıdır. Sabit sermaye yatırımının yeni bir şirket kurmak, var olan şirkete ortak olmak veya var olan bir şirketi satın almak yollarıyla yapılması mümkündür.

3. ELLİ KİŞİ İSTİHDAM YOLUYLA VATANDAŞLIK

Türk Vatandaşlığı kazanma yollarından birisi de 50 kişiyi istihdam etme şartının gerçekleştiğinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından tespit edilmesidir. Bu yolla vatandaşlık kazanma için herhangi bir sermaye ya da yatırım miktarı belirtilmemiş olmakla, istihdam yoluyla vatandaşlık kazanma yolu diğer vatandaşlık kazanma yollarından ayrılmaktadır.

4. MEVDUAT BLOKESİ DİĞER YATIRIM ARAÇLARI YOLUYLA VATANDAŞLIK

500.000,00USD tutarında mevduatı Türk Bankalarında 3 yıl boyunca çekmeme şartıyla bloke eden yabancılar Türk Vatandaşlığına başvurabilirler. Bu yolla Türk vatandaşlığını kazanmak en hızlı yol olarak kabul edilebilir. Ayrıca, bloke edilen paranın bankacılık sistemi içinde nemalandırılarak gelir elde edilmesine de engel bulunmamaktadır.
500.000,00USD tutarında devlet borçlanma araçları (tahvil, bono) ve gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı yatırımları da vatandaşlık başvurusu yapabilmek için yeterli kabul edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir